Cerrado el plazo de solicitud para participar en esta convocatoria

Anexos

Anexo II 1a CD Formadores
Descargar
0 bytes
Anexo II 1b CD Amortización
Descargar
0 bytes
Anexo II 1c CD Otros costes directos
Descargar
0 bytes
Anexo II 2a CA Personal de apoyo
Descargar
0 bytes
Anexo II 2b CA Gastos financieros y otros costes asociados
Descargar
0 bytes
Anexo II 3a Costes del módulo de formación practica
Descargar
0 bytes
Anexo III Estampillado
Descargar
0 bytes